Customs service broker
ТОВ "Брокер-Імпекс"
Повний спектр митно-брокерських послуг

 
 

Сьогодні: 10-05-2021 Вам пощастить!
 
Україна, Черкаси, Черкаська обл.,

тел. моб.: (096) 476-47-11
тел. моб.: (066) 733-08-73

smilabrokerimpex@gmail.com

Повернутися на головну сторінку

copyright (c) ТОВ "Брокер-Імпекс"
.

 
-
 
| Митно-брокерські послуги || Консультації в сфері ЗЕД || Програмне забезпечення MD Office || Дозвільні документи || Документи || Про компанію || Контакти |
 

Декларування вантажів та транспортних засобів
        

Декларанти.

        Згідно статті 256 Митного Кодексу УкраїниДекларантами мають право виступати:
         при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, - резидент, яким або від імені якого укладено цей договір;
         в інших випадках - особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії від свого імені.
          Декларантами можуть бути тільки резиденти, крім випадків переміщення через митний кордон України:
         1) громадянами - особистих речей, транспортних засобів особистого користування та інших товарів для особистих, сімейних чи інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності;
         2) особами, які мають пільги згідно ізМитним Кодексом України, - товарів, у зв'язку із ввезенням яких на митну територію України та вивезенням їх за межі цієї території такі пільги надаються;
         3) представництвами іноземних фірм - товарів, що не підлягають відчуженню та призначені для службового користування цих представництв при декларуванні у митні режими тимчасового ввезення, реекспорту, транзиту, а також імпорту щодо товарів, ввезених для власних потреб таких представництв;
         4) іноземними перевізниками - товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією України прохідним транзитом;
         5) інших випадків, коли відповідно до законодавства України нерезидент має право розпоряджатися товарами на митній території України.
          Підприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на обліку в митних органах України.
          Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними 16-річного віку.
          Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені.
          Декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями.
      Декларант зобов'язаний:
         1) здійснити декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;
         2) на вимогу митного органу пред'явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення;
         3) надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальностей;
         4) у випадках, визначених МитнимКодексом та Податковим Кодексом, сплатити митні платежі;
         5) у випадках, визначених МитнимКодексом та іншими законами України, сплатити інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на митні органи.
          У разі самостійного декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення декларантом передбачену цим Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил у повному обсязі несе декларант.
         Особа, уповноважена надекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов'язки, права і несе таку саму відповідальність, що й декларант.
       

Вантажна митна декларація.

      Основним документом при митному оформленні є вантажна митна декларація (ВМД).
      Оформлена вантажна митна декларація засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, господарських та інших операцій.
     Згідно ст. 257 Митного Кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії.
         Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої декларантом залежно від митних формальностей, установлених МитнимКодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів:
         1) заявлений митний режим, тип декларації та відомості про особливості переміщення;
         2) відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в разі якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено на підставі посередницького договору, - також про іншу, крім сторони зовнішньоекономічного договору (контракту), сторону такого посередницького договору;
         3) відомості про найменування країн відправлення та призначення;
         4) відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення митною територією України під митним контролем, та контейнери;
         5) відомості про товари:
         а) найменування;
         б) звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар;
         в) торговельна марка та виробник товарів (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах);
         г) код товару згідно з УКТ ЗЕД;
         ґ) найменування країни походження товарів (за наявності);
         д) опис упаковки (кількість, вид);
         е) кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру;
         є) фактурна вартість товарів;
         ж) митна вартість товарів та метод її визначення;
         з) відомості про уповноважені банки декларанта;
         и) статистична вартість товарів;
         6) відомості про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати:
         а) ставки митних платежів;
         б) застосування пільг зі сплати митних платежів;
         в) суми митних платежів;
         г) офіційний курс валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки, на день подання митної декларації;
         ґ) спосіб і особливості нарахування та сплати митних платежів;
         д) спосіб забезпечення сплати митних платежів (у разі застосування заходів гарантування їх сплати);
         7) відомості про зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), та його основні умови;
         8) відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України;
          9)  довідковий номер декларації (за бажанням декларанта).
          Разом з митною декларацією митному органу подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та, у випадках, встановлених МитнимКодексом, декларація митної вартості.

          Документи для митного оформлення.

         Для здійснення декларування замовник надає митному брокеру всі необхідні документи, які містять відомості про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.